Tag Archives: ห้องเย็น

โครงสร้างของห้องเย็น

เรารับออกแบบห้องเย็นเนื่องด้วยทุกดีพาร์ทเมนต์สโตร์กับทุกคนที่หวังห้องเย็นของเรา ซึ่งห้องเย็นของเรานั้นมีความพิเศษตรงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ผลิตฉนวน ห้องเย็นสำเร็จรูปรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เลิกใช้สาร CLOROFLUOROCABON เพื่อลดการทำร้ายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ด้วยเกณฑ์สากลที่มั่นคงในคุณภาพ เราจึงมีหลักการมั่นว่าให้บริการรับออกแบบห้องเย็น ของเรานั้นเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าใครๆ ทั้งห้องเย็นของเรายังช่วยให้ธุรกิจการค้าค้าปลีกของคุณ ที่เกี่ยวกับกับการค้าของสดของเย็นและอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับความสมใจสูงสุดต่อบริการการออกแบบห้องเย็น เพื่อให้ ห้องเย็นในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ของคุณมีความใหม่ทุกวัน และเรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องเย็นของคุณที่ถูก ออกแบบโดยเราจะทำให้ผู้ซื้อของคุณมีความสบาย พร้อมกับได้รับของที่ทั้งสดใหม่และมีคุณลักษณะสูงสุดภายใต้ ห้องเย็นของเรา และเชื่อมือให้เราจัดการห้องเย็นในทุกๆ การงานของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะเราทั้งหมดทุกการออกแบบห้องเย็นให้กับทุกอุตสาหกรรมอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และกิจการอื่นๆ เพื่อต้องการรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งยังบริการติดตั้งห้องเย็น ออกแบบห้องเย็น รับซ่อมแซมห้องเย็น พร้อมให้คำปรึกษาในการสร้างห้องเย็นให้กิจการใหม่ของคุณในทุกๆ รูปแบบ พร้อมซ่อมแซมและแปลงเครื่องมือของห้องเย็นที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ฮีตเตอร์ ประตู ห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น … Continue reading

Posted in แนะนำบริการ | Tagged | Comments Off on โครงสร้างของห้องเย็น