Tag Archives: สิว

OmniluxTM เทคโนโลยีเพื่อการ รักษาสิว ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

OmniluxTM ทำงานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแสง Light Emitting Diodes หรือซอฟต์เลเซอร์ในการรักษาสิว โดยตัวเครื่องจะปล่อยพลังงานแสงอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังเซลล์ในชั้นผิวลึกถึงผิวชั้นใน แสงสำคัญที่เป็นใช้ในการรักษามีอยู่ 2 ชนิด คือ สีน้ำเงิน และสีแดง แสงสีน้ำเงิน มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  โดยเป้าหมายอยู่ที่ Coproporphyrin III ซึ่งเป็นตัว Photosensitiser ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเชื้อ P. acnes ทำให้เชื้อแบคทีเรียตายอย่างรวดเร็ว มีผลกับแบคทีเรียทั้งชนิดที่ปกติและที่ดื้อยาซึ่งเป็นต้นเหตุของสิวอักเสบ โดยไม่ทำให้เชื้อ P. acnes เกิดภาวะดื้อยาตามมา  ทำให้ Omnilux BlueTM เป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาวะ Actinic keratosis แสงสีแดง นวัตกรรมแสงบำบัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างและซ่อมแซมผิวหนัง โดยการกระตุ้น collagen precursors … Continue reading

Posted in แนะนำบริการ | Tagged , , | Comments Off on OmniluxTM เทคโนโลยีเพื่อการ รักษาสิว ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด