Tag Archives: ตั้งครรภ์

เคล็ดลับการสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์

การเอาใจใส่สุขภาพอนามัยขณะตั้งครรภ์พร้อมด้วยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์นับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ มาก ๆ ค่ะ วันนี้http://www.dumex.co.th  ก็มีเรื่องเล่าปัญญาดี ๆ จากนิตยสาร MODERNMOM มาฝากว่าที่คุณแม่กันค่ะ มาสร้างลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก่อนออกมาเจอโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงกันดีกว่าค่ะ ทำสมาธิสบาย รับความผ่อนไปควบคู่กัน หากไม่เคยลองนั่งสมาธิมาก่อน นี่เป็นเวลาที่คุณแม่จะได้ทำกิจกรรมจัดทำที่ให้คุณค่าทั้งตัวแม่ด้วยกันลูกไปพร้อมกัน หาเวลาสักวันละ 1 ชั่วโมง เช่น ก่อนเข้านอน หรือตอนเช้าตรู่ ในมุมสงบของบ้านนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบสุข ผ่อนลมหายใจเข้าออกช้า ๆ ทิ้งเรื่องอื่น ๆ ไว้ก่อน แล้วนับลมหายใจเข้าออกแทน การทำสมาธิจะทำให้ดวงจิตแม่สงบ มีความใฝ่ใจ จะมีผลต่อร่างกายคุณแม่ให้เลือดสูบฉีดปกติ หัวใจเต้นสม่ำเสมอ ส่งผลต่อสติปัญญาให้รู้สึกมั่งคง ไม่เป็นอันตรายไปด้วย อ่านบทกลอนวันละหน่อย ลูกสมองมีชีวิตชีวา ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเท่านั้นที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญลูกน้อย แต่สาระสำคัญพรรค์บทกลอนที่มีคำมีสัมผัสเรียงร้อยเข้าด้วยกันจะช่วยสร้างโอกาสจะโคนในการฟังให้รู้สึกอ่อนโยนเพิ่มมากขึ้น จดจำได้ง่ายขึ้น … Continue reading

Posted in เรื่องทั่วไป | Tagged | Comments Off on เคล็ดลับการสร้างพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ตั้งครรภ์