Tag Archives: การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับเป้าหมาย

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์จะต้องกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์  ระบุกลุ่มผู้ใช้  การจัดระบบข้อมูล  การสร้างระบบเนวิเกชัน  การออกแบบหน้าเว็บ  รวมไปถึงการใช้กราฟิก  การเลือกใช้สี  และการจัดรูปแบบตัวอักษร  นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บไซต์ทั้งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งสิ้น  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น  อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้  ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ สำหรับการออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์  โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เช่น 1.เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ซึ่งเป็นแหล่งรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ จะมีผู้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สิ่งสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ใช้เปิดเข้ามาและมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว 2.เว็บเพื่อความบันเทิง จะต้องเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น เรื่องราวที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรืออาจจะได้เรียนรู้สาระบางอย่างบ้าง ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้จึงมีมากพอกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ 3.เว็บทั่วไปที่ให้บริการข้อมูล ควรจะมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ โดยดูจากสิ่งที่พบเห็นในเว็บไซต์ สิ่งสำคัญควรสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้มากกว่าเว็บไซต์อื่น นอกจากนี้ควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างความสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งเว็บไซต์ด้วย … Continue reading

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged | Comments Off on การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์