เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนเชิงกลขนาดเล็ก

เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนเชิงกลขนาดเล็กเครื่องวัดการไหล เช่น เวอร์เท็กซ์มิเตอร์ เครื่องวัดการไหลของโคริโอลิส แม่เหล็ก และอัลตราโซนิก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เครื่องวัดการไหลความนิยมของอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้น ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกลงไปเพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้างทำไมต้องตรวจวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติมีระดับของพลังงานที่แตกต่างกันไปเนื่องจากมีสารเติมแต่งมากมาย

เช่น สารเคมี ไอน้ำ และก๊าซอื่นๆเครื่องวัดการไหล ถ้าก๊าซธรรมชาติมีปริมาณพลังงานมาก แสดงว่ามีไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าอยู่มาก เช่น โพรเพน บิวเทน และอีเทนหากคุณตรวจพบร่องรอยของก๊าซ เช่น ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ทราบว่าปริมาณพลังงานไม่เพียงพอ หลังจากที่คุณกำหนดค่าความร้อนแล้ว เครื่องวัดการไหลคุณสามารถเพิ่มปริมาณพลังงานของมันได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลบทบาทของอุปกรณ์เหล่านี้

คุณจะสามารถประหยัดเงินได้มากหากสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ

คือการวัดการไหลของก๊าซธรรมชาติ มิเตอร์แสดงแรงดันตกอย่างแม่นยำ หากก๊าซมีปริมาณพลังงานมากก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำได้ เครื่องวัดการไหลคุณจะสามารถประหยัดเงินได้มากหากสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำทำไมคุณควรเลือกใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อนหากคุณสนใจที่จะค้นหาการไหลของก๊าซธรรมชาติ เครื่องวัดการไหลคุณสามารถใช้เครื่องวัดเหล่านี้ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณก๊าซธรรมชาติ

โดยทั่วไปจะใช้ความร้อนเพื่อหาค่าการวัดโดยรวมที่จริงแล้ว เครื่องวัดการไหลสสารขึ้นอยู่กับการนำความร้อนและคุณสมบัติทางความร้อนของก๊าซ อุปกรณ์นี้ใช้สองกระบวนการที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาวิธีกระจายความร้อนในก๊าซ ระบุด้านล่างเป็นสองวิธีที่อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ส่วนต่างของอุณหภูมิคงที่วิธีนี้ใช้เซ็นเซอร์คู่ในอุปกรณ์ เครื่องวัดการไหลเซ็นเซอร์ตัวแรกจะร้อนขึ้น ในขณะที่อีกตัวจะรักษา วัด และควบคุมอุณหภูมิของก๊าซ การไหลของมวลถูกกำหนดโดยการคำนวณพลังงานไฟฟ้า

หากคุณใช้เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อนเพื่อคำนวณการไหล

จำเป็นต้องมีการไหลนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความร้อนเพียงพอระหว่างเซ็นเซอร์กระแสคงที่วิธีนี้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน อย่างไรก็ตามมีความร้อนคงที่ตลอดกระบวนการ เครื่องวัดการไหล flow meterการไหลของมวลคำนวณจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเซ็นเซอร์ข้อดีของเครื่องวัดอัตราการไหลของความร้อนคุณสามารถได้รับประโยชน์มากมาย

หากคุณใช้เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อนเพื่อคำนวณการไหลของก๊าซธรรมชาติ ด้านล่างนี้คือข้อดีหลักๆ บางประการที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้หากคุณใช้อุปกรณ์เหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วอุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณวัดก๊าซได้แม้ว่าจะมีแรงดันตื้นก็ตามมิเตอร์เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการตรวจสอบและควบคุมการไหลของก๊าซ

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.taniyainfratech.com/

เครื่องวัดการไหล
This entry was posted in แนะนำสินค้าบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.