เกียร์ทดรอบเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีรูปร่างเหมือนฟัน

เกียร์ทดรอบเป็นส่วนประกอบที่หมุนโดยใช้แรงกับฟันของอุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกล สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องจักรกลเพื่อส่งการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนความเร็ว ข้อได้เปรียบเชิงกลต่างๆ รวมถึงระบบส่งกำลังของมอเตอร์หรือยานพาหนะอื่น ๆ เครื่องยนต์และระบบเกียร์ของยานพาหนะมีเกียร์ทดรอบที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ให้เคลื่อนที่ไปสู่การเคลื่อนที่หรือความเร็ว ตัวอย่างอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่มีเกียร์ ได้แก่ นาฬิกาลูกตุ้มและเครื่องผสมมือหรือเครื่องบดผสมเป็นต้นเกียร์ยังปรับทิศทางการหมุนเกียร์ได้รับการออกแบบในลักษณะที่เพิ่มหรือลดแรงหรือความเร็ว

เกียร์ทดรอบอื่นหมายถึงเส้นรอบวง

เคลื่อนที่ด้วยอัตราการเคลื่อนที่หรือแรงเท่ากัน เนื่องจากความเร็วในการหมุนเป็นสัดส่วนกับความเร็วรอบวงล้อหารด้วยรัศมีดังนั้นยิ่งรัศมีของเกียร์ทดรอบมีขนาดใหญ่เท่าใดความเร็วในการหมุนก็จะช้าลงเมื่อเชื่อมต่อกับเกียร์ทดรอบตามขนาดและความเร็วที่กำหนด ในเครื่องยนต์หรือมอเตอร์เกียร์ใด ๆ จะถูกตั้งค่าตามความเร็ว เกียร์ทดรอบเป็นเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่ราบรื่นของเครื่องจักรอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเข้ากันได้กับเครื่องทุกประเภท มีเครื่องจักรที่หลากหลายและการขยายประเภทของอุตสาหกรรมก็เช่นกัน

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของเครื่องจักรจะต้องมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับประเภทข้อดีและเกียร์ทดรอบประเภทต่างๆ บทความนี้กล่าวถึงทั้งหมดโดยสรุป เกียร์ทดรอบเป็นชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนฟันของเครื่องจักรที่หมุนโดยใช้แรงกับฟันของส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรทำให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงกล บทบาทหลักในเครื่องจักรคือส่งการเคลื่อนที่ปรับทิศทางการหมุนและปรับความเร็วของเครื่องจักร

ตั้งค่าตามความเร็วที่สร้าง การสบฟันของเฟืองหมายความว่า

เส้นรอบวงเคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับแรงที่กระทำ เนื่องจากความเร็วในการหมุนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วรอบวงล้อหารด้วยรัศมียิ่งรัศมีของเฟืองมีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิ่งมีความเร็วในการหมุนน้อยลงเมื่อถูกประกบด้วยเฟืองตามความเร็วและขนาดที่กำหนด เป็นเกียร์ ประเภทที่ใช้กันมากที่สุดดูเหมือนทรงกระบอก ฟันของมันตั้งอยู่ในลักษณะที่ทำให้มั่นใจได้ว่าฟันอยู่ในแนวขนานกับแกนหมุน เมื่อติดตั้งเข้ากับเพลาคู่ขนานจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่งของเฟืองเกลียวตรงข้ามกับเฟืองเดือยมันตั้งไว้ที่มุมและทำงานได้อย่างราบรื่นกว่าเฟืองเดือย เกียร์ทดรอบเหล่านี้ให้ความนุ่มนวลเช่นเดียวกับ เกียร์ทดรอบแต่มีความแข็งแรงมากกว่าในการเคลื่อนที่ของฟัน คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพวกเขาคือพวกเขาไม่เคลื่อนที่ไปทางด้านข้าง ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเพลา เฟืองเหล่านี้ใช้กับเพลาล้อหลังของรถยนต์และรถจักรหลายชนิด เกียร์ประเภทดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้สำหรับเกียร์ล้อของยานยนต์  ป็นแบบเกลียวเดียวหรือหลายสตาร์ทและขับเคลื่อนสองเพลาเข้าด้วยกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเกียร์ประเภทอื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sitap.net/

 

This entry was posted in สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.