เจลแอลกอฮอล์ 70% คืออะไรและมีข้อดีอย่างไรเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ 95%

ความเข้มข้นของเจลแอลกอฮอล์ที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี คือความเข้มข้นในช่วง 60 ถึง 90% ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้ในทางการแพทย์นั้นมี 2 ระดับ คือ แอลกอฮอล์ 70% ที่หมายถึงแอลกอฮอล์ที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ 70 ส่วน และน้ำ 30 ส่วนใน 100 ส่วนโดยปริมาตร และแอลกอฮอล์ 95% ที่หมายถึงแอลกอฮอล์ที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ 95 ส่วน และน้ำ 5 ส่วนใน 100 ส่วนโดยปริมาตร

เจลแอลกอฮอล์ เลอศร แฮนด์ คลีนซิ่ง Le Soin Hand Cleansing Gel

ทั้งนี้ มีการวิจัยที่รายงานว่าการใช้แอลกอฮอล์ 70% สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าการใช้แอลกอฮอล์ 95% เนื่องจากแอลกอฮอล์ 70% นั้นระเหยช้ากว่าแอลกอฮอล์ 95 % จึงคงความเข้มข้นอยู่ที่พื้นผิวได้นานกว่า มีผลให้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า ดังนั้นในเจลล้างมือแอลกอฮอล์จึงนิยมใช้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% เป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากไม่มีแอลกอฮอล์ 70 % ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ 95 % ได้เช่นกัน แต่ก็มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

สำหรับชนิดของเจลแอลกอฮอล์นั้น โดยทั่วไป

นิยมใช้แอลกอฮอล์ชนิด เอทานอล (Ethanol) และไอโซโพรพานอล  (Iso-propanol) เป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยสามารถพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอทานอลเพียงอย่างเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งเอทานอลและไอโซโพรพานอลเป็นส่วนประกอบ

หากเพียงแต่แอลกอฮอล์ที่ใช้กันก็ดีอยู่แล้ว ทำไมจึงมีการใช้แอลกอฮอล์ในรูปแบบของเจลล้างมือ

เนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื้น และเกิดภาวะผิวแห้ง ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการใช้แอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลที่มีการเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ หรือสารบำรุงผิวเข้าไป เพื่อลดผลข้างเคียงของแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังมีการเติมกลิ่นหรือสี เพื่อให้เจลล้างมือมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าการรู้จักกับเจลล้างมือแอลกอฮอล์

เข้าใจถึงที่มาที่ไป ส่วนประกอบสำคัญ หลักการทำงาน ความสามารถในการฆ่าเชื้อ รวมทั้งคุณประโยชน์ที่หลากหลายและข้อจำกัดที่ครบถ้วน ทำให้เราใช้เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์ได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้การล้างมือในชีวิตประจำวันเป็นมากกว่าเพียงแค่การล้างมือแบบธรรมดาทั่วไป

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.