เลือกเฟ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้ดีมีคุณภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานเนื่องด้วยรักษ์ผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเป็นบ้านพักรักษาตัวหรือรักษาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ อาจมีชื่อเรียกผิดแผกกันไป เช่น คลินิกดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคัดอย่างไรให้ได้คุณภาพ

การเลือกสรรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเพื่อพักรักษาตัวหรือสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ สามารถคำนึงได้ดังนี้

  • เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีอยู่จริงสำรวจได้
  • ควรตรวจดูการขึ้นสารบาญของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานราชการ
  • พนักงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือเฝ้าไข้
  • ภูมิประเทศ และพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นการสมควรแก่การใช้บริการ
  • พนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อม และสมัครใจให้บริการ
  • แนวทางการแก้ปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีรูปแบบประจักษ์ และเชื่อถือได้
  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีการให้ให้บริการครบวงจร เช่น การตรวจรักษาเฝ้าไข้ การรับ-ส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุ
  • ข่าวการป่าวประกาศประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
  • ระดับราคาในการใช้บริการเหมาะกับคุณภาพที่ให้บริการ

ลู่ทางการเลือกสรรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามข้างต้นนี้ หากผู้ที่มีความจำเป็นหรือมีความอยากหมายใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คลินิกดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น  สามารถนำไปใช้ในการประเมินเฟ้นหาศูนย์ดูแลที่สนใจได้ โดยอาจเพิ่มเติมหัวข้อในการคาดการณ์ตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้มีความเพียบพร้อมครบถ้วนตามความต้องการมากขึ้น

 

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.