ซ่อมคอนกรีตง่ายอย่างที่คาดฝันก่อนริเริ่มดำเนินงาน

การซ่อมคอนกรีต หุ้มพื้นผิวคอนกรีต ด้วยวัตถุ Polyurethane สำหรับเมื่อผสมผสมทั้งสามส่วนจะได้ “วัสดุเคลือบ พื้นโพลียูรีเทน” ที่มีสรรพคุณ รองรับแรงกระแทก การเสียดสี การเดินทาง ฟอร์คลิฟท์ พร้อมทั้งแข็งแรงต่ออุณหภูมิ ร้อนได้ +140˚C และอุณหภูมิเย็นได้ -40˚C นอกจากนี้ ยังสามารถผสม Silver Nano เพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุฉาบพื้นชนิดพิเศษที่มีขีดความสามารถในการ ดูแลเชื้อแบคทีเรีย สำหรับทำเป็น “พื้นปกป้องแบคทีเรีย ”

พื้น Anti-Static  คือ พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการรับมือกระแสไฟของพื้น Anti-Static จะอยู่ที่ 106-108 โอห์ม มีสรรพคุณ ในการคัดค้านไฟฟ้าสิงสถิต โดยจะทำหน้าที่นำไฟฟ้า สถิตเคลื่อนที่ผ่านลงสู่สายดิน ต้านมิให้กระแสไฟสถิตที่มีอยู่ข้างในร่างกายผู้ที่ปฏิบัติการ ไม่ก็ในสภาพแวดล้อมงานการ ไปเป็นเหตุให้เกิดการจุดปะทุกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พื้น Anti-Static ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งในการติดตั้งกับ พื้นโรงงาน Electronic, พื้นโรงงานผลิต แผงวงจรกระแสไฟฟ้า หรือแม้แต่พื้นโรงงานผลิต พื้นห้องคลีนรูม ที่คุมจำนวนขี้ฝุ่น

สามารถใช้กับการงานฉาบทนเคมีสูงได้ เพราะแถบที่นิยมในการใช้งานคือ แทงค์,พื้นดิน, ฝา, บ่อบำบัดนํ้าเสีย, บริเวณผสมสารเคมี, บริเวณเติมนํ้ามันกลั่นแบตเตอรี่ พร้อมทั้งในโรงงานเกิด สารเคมี โดยใช้พร้อมกันกับ เส้นใยเส้นใยกลาสหรือไม่ก็อุปกรณ์อื่นๆเพื่อที่จะเพิ่มความทนทานอีกชั้นหนึ่ง

งานกันซึม คือระบบคุ้มกันการรั่วไหลซึมเพื่อบริเวณหลังคาดาดฟ้ารวมไปถึงบริเวณชั้นใต้ดินของเรือนบ้านพร้อมกับโรงงานโดยใช้อุปกรณ์กันซึมประเภทนานาจัดตั้งบนบริเวณที่ต้องการคุ้มกันการรั่วซึมวันหน้าหรือแม้แต่เมื่อเกิดข้อสงสัยนํ้ารั่วไหลซึมในล่าสุดที่จำต้องการซ่อมแซมซ่อมให้หมดโจทย์การดูแลรักษาการรั่วไหลซึมจะช่วยหยุดยั้งความเสียหายอันเกิดขึ้นกับองค์ประกอบคอนกรีตนานาลดการแตกหักของพื้นดินคอนกรีตอาจจะเป็นเหตุให้บ้านทรุดเหตุเพราะการหดตัวหรือขยายวงของคอนกรีตพร้อมกับยังสนับสนุนทำเอาอายุการใช้งานคงทนถาวรช้านาน กว่าโดยทั่วไปแล้ว

This entry was posted in เทคโนโลยี, แนะนำบริการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.