กระบวนการทำงานและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์


ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย ในภาพรวม หรืออาจจะมาหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเลยก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง

Web Designer เป็นผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการวางเคาโครงหน้าตาเว็บเพจ การเลือกสี การออกแบบภาพกราฟิกที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ ดังนั้นจะต้องมีความรู้ศิลปะ และการนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม

Web Programmer เป็นนักเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์

Content Writer/Editor คือนักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลทางด้านเนื้อหา ของเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเนื้อหา

เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดทำ คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็น ใครมาจากไหน และตองการนำเสนออะไร
 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 3. ข่าวสาร อาจจะเป็นข่าวสารที่ต้องการส่งถึงบุคคลทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัท หรือเว็บไซต์ของเรา
 4. คำถามคำตอบ รวบรวมคำถามที่เคยตอบไปแล้วใส่ไว้ในเว็บเพจ ซึ่งผู้ชมที่สงสัยสามารถดูได้ทันที่
 5. ข้อมูลในการติดต่อ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมสามารถติดต่อเราได้

ส่วนประกอบพื้นฐานของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. เมนู เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าต่างๆ อันได้แก่หน้ารายการสินค้า หน้าสมัครสมาชิก ตะกร้าสินค้า ส่วนของลูกค้าและบางเว็บอาจจะมีส่วนที่เชื่อมโยงไปยังระบบหลังร้านด้วย
 2. log in โดยอาจจะอยู่ด้านซ้าย หรือด้านขวาของหน้าเว็บ แต่ถ้าลูกค้าเข้าสู้ระบบแล้วส่วนนี้จะแสดงชื่อของลูกค้า และมีปุ่มสำหรับออกจากระบบ และส่วนนี้ต้องมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของลูกค้ารั่วไหลด้วย
 3. ข่าวหรือรายการโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยมากจะแสดงรายการล่าสุดเพียงไม่กี่รายการ
 4. รายการสินค้าใหม่ เพื่อแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าใหม่ๆ
 5. รายการสินค้าขายดี โดยอาจจะดูจากยอดขาย 1 – 3 เดือนให้หลังเพื่อโฆษณาสินค้า และเป็นการแสดงให้เห็นความ นิยมในการซื้อสินค้าของเว็บเรา
 6. สถานที่ติดต่อ ผู้จัดทำ หรือเจ้าของร้าน
 7. ส่วนของการยืนยันความมีตัวตน หรือยืนยันความหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์
 8. ตัวนับ เพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บของเรา

ระบบหลังร้าน ส่วนนี้สำหรับผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการร้าน ทั้งข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การตรวจสอบจำนวนคงเหลือ และการออกรายงานต่างๆ การเข้ามาหลังร้านได้ ต้องมีการป้อนรหัสผ่าน และตรวจสอบการเข้าสู่ระบบทุกหน้า รวมถึงสามารถตรวจสอบความพยายามลักลอบเข้าระบบของผู้โจมตีทั้งหลาย

This entry was posted in แนะนำสินค้าบริการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.